Wstępna pierwsza pomoc

Primary Care (CPR) - Podczas kursu nauczysz się kroków i technik postępowania w stanach zagrożenia życia. Będziesz ćwiczyć umiejętności, ktore pokaza Ci jak pomagać osobom, u których:

 • ustała funkcja oddechowa,
 • nie mają pulsu,
 • mogą mieć uraz kręgosłupa,
 • mogą być w szoku,
 • mogą mieć poważne krwawienie.

Nauczysz się jak wykonać resuscytację i monitorować funkcje życiowe pacjenta, aby podtrzymac go przy zyciu do momentu przyjazu karetki.

Umiejętności, których uczymy podczas kursu:

 • ocena miejsca zdarzenia,
 • korzystanie ze środków ochrony osobistej,
 • ocena wstępna poszkodowanego,
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa osoby dorosłej,
 • postępowanie w przypadku zadławienia u przytomnej lub nieprzytomnej osoby dorosłej,
 • postępowanie w przypadku krwotoku,
 • postępowanie przy wstrząsie,
 • postępowanie w przypadku urazu kręgosłupa
  * Zalecana umiejętność – używanie zautomatyzowanego defibrylatora zewnętrznego AED
  * Zalecana umiejętność – podawanie tlenu