Drugorzędna pierwsza pomoc

Secondary Care (First Aid) - Podczas kursu z zakresu dodatkowej pomocy przedmedycznej będziesz się uczył jak postępować z osobą ranną lub chorą, jak udzielać jej dodatkowej pierwszej pomocy, która łagodzi ból i zmniejsza ryzyko dalszych powikłań. Dowiesz się jak ocenić stan pacjenta, zapobiegać złamaniom. Nauczymy Cie poprawnego bandażowania poszkodowanego, zastosowania szyn i stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa. Jest to podstawowe wsparcie jakie nalezy udzielic do momentu przyjazdu karetki. Sam kurs przygotowuje Cie do udzielania pomocy w sytuacjach niezagrażających bezpośrednio życiu pacjenta.

Umiejętności, których uczymy podczas kursu:

  • ocena obrażeń,
  • ogolna ocena stanu zdrowia,
  • bandażowanie,
  • unieruchamianie zwichnięć lub złamań