Pierwsza pomoc dzieciom

Care for Children – pierwsza pomoc dzieciom - Kurs pozwala uczestnikom poznać i cwiczyc specjalne techniki reanimacyjne, stosowane podczas pierwszej pomocy niemowlętom oraz dzieciom w nagłych stanach zagrażającym ich życiu. Kurs jest przeznaczony dla tych, którzy pracują z dziećmi lub są rodzicami.

Umiejętności, których uczymy podczas kursu:

  • ocena miejsca zdarzenia i stosowanie wyposażenia ochronnego,
  • wstępna ocena poszkodowanego,
  • zadławienia,
  • sztuczne oddychanie – dziecko i niemowlę,
  • resuscytacja krążeniowo oddechowa – dziecko i niemowlę,
  • używanie automatycznego defibrylatora – dziecko,
  • postępowanie przy wstrząsie i urazie rdzenia kręgowego – dziecko,
  • postępowanie w przypadku choroby,
  • bandażowanie