Rescue Diver

Rescue Diver

Kurs PADI Rescue Diver (Nurek-Ratownik) skierowany jest do wszystkich nurków którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i ratownictwa nurkowego. Pogłębia wiedzę o tym, co już wiesz na temat ewentualnych problemów mogących wystąpić pod wodą; uczy zarazem jak im zapobiegać oraz jak je eliminować, jeżeli wystąpią. Jest on ważnym i podstawowym krokiem dla każdego nurka, który chciałby poszerzać swoje umiejętności nurkowe o aspekty ratownicze.

Czego uczymy?

Na kursie Rescue Diver (Nurek-Ratownik):

  • zarządzania akcją ratunkową,
  • rozpoznawania stresu u nurka,
  • zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
  • udzielania nurkowi pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • obsługi sprzętu ratowniczego potrzebnego do pierwszej pomocy,
  • ratowania nurka ogarniętego paniką,
  • ratowania nieodpowiadającego i niewykazującego reakcji nurka oraz jego holowanie.

Zakupu Kursu / Vouchera możesz dokonać bezpośrednio już pod linkiem:
https://nurkowy-sklep.pl/kurs-rescue-pakiet.html

Wymagania:

Po szkoleniu: