Junior Rescue Diver

Kurs PADI Junior Rescue Diver (Nurek-Ratownik) skierowany jest dla młodzieży w wieku 12-15 lat. Pogłębia wiedzę o tym, co już wiesz na temat ewentualnych problemów mogących wystąpić pod wodą; uczy zarazem jak im zapobiegać oraz jak je eliminować, jeżeli wystąpią. Jest on ważnym i podstawowym krokiem dla każdego nurka, który chciałby poszerzać swoje umiejętności nurkowe o aspekty ratownicze.

Czego uczymy?

Na kursie Rescue Diver (Nurek-Ratownik):

  • zarządzania akcją ratunkową,
  • rozpoznawania stresu u nurka,
  • zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
  • udzielania nurkowi pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • obsługi sprzętu ratowniczego potrzebnego do pierwszej pomocy,
  • ratowania nurka ogarniętego paniką,
  • ratowania nieodpowiadającego i niewykazującego reakcji nurka oraz jego holowanie.

Zajęcia – Basenowe oraz na wodach otwartych możemy utrwalić na zdjęciach :) !!!

Wymagania:

Aby zapisać się na szkolenie PADI Rescue Diver (Nurek-Ratownik) musisz:

Po szkoleniu: