Emergency First Response - EFR

Kurs EFR – Emergency First Response – jest uznawanym na calym świecie kursem pierwszej pomocy przedlekarskiej. Jego program został zatwierdzony przez ILCOR (Międzynarodowa Rada Resuscytacji) i od 2003 roku wykorzystywany jest, do szkolenia osób na całym świecie. Kurs jest tak skonstruowany, że szkolenie może odbyć każdy - niekoniecznie musi być to osoba zwiazana nurkowaniem.

Emergency First Response z siedzibą w Bristolu jest szybko rozwijającą się międzynarodową organizacją szkolącą z zakresu Pierwszej Pomocy (CPR, AED), która skupia ponad 31 tysięcy instruktorów z calego świata i posiada siedziby na wszystkich kontynentach. Organizacja wydaje ponad 500.000 certyfikatów rocznie. Jest jedną z największych i najbardziej rozpoznawalnych instytucji kształcących ratowników przedmedycznych na świecie. Może poszczycić się 36-letnim doświadczeniem w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych, prowadzeniu szkoleń, a organizowane przez nia kursy Emergency First Response cieszą się szeroką ogólnoświatową akceptacją.

Wszystkie programy i materiały edukacyjne są tworzone w oparciu o standardy opieki nad pacjentami, publikowane przez ILCOR (Międzynarodowa Rada Resuscytacji), która jest międzynarodową grupą standaryzującą reprezentującą większość światowych organizacji zajmujących się resuscytacją, oraz zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

Kurs składa się z trzech etapów; szkolenie można odbyć z zakresu poszczególnych modułów; pojedynczo lub jako pełny kurs pierwszej pomocy. Polecamy wszystkie trzy etapy, gdyz tworza one spojny pakiet szkleniowy.

Etapy szkolenia:

  • wstępna pierwsza pomoc (urazy zagrażające życiu) – CPR/AED Primary Care
  • dodatkowa pierwsza pomoc (urazy niezagrażające życiu) – Secondary Care
  • pierwsza pomoc dla dzieci – Care for Children + AED

UWAGA!

Po zakończonym kursie otrzymujesz certifikat (ważny przez dwa lata) + dyplom ukończenia kursu.

Dodatkowo każdy kursant otrzymuje materiały szkoleniowe w postaci obszernej książki.