Szkolenia dla firm i instytucji

Na pracodawce narzucony jest obowiązek wynikający z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Kodeksu Pracy oraz z rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP wyznaczenia osoby, która ma zostac przeszkolona z udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Musi zapewnić tez środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach (apteczki, AED, ... ). W sytuacjach bezpośrdniego zagrożenia życia lub zdrowia powinniśmy wiedzieć jak reagować i od razu przeciwdziałać w takiej sytuacji. Niezbedne moga sie okazac wtedy kompleksowe szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, dadza Ci one pewność siebie oraz umiejętności ratownicze niezbedne w naglych sytuacjach.

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy w firmach oraz instytucjach obejmuje:

  • ocenę miejsca zdarzenia,
  • zarządzanie akcją ratunkową,
  • pierwsza pomoc,
  • oznakowanie miejsc udzielania pierwszej pomocy,
  • sprawna obsługa apteczki,
  • pomoc tlenowa


Szkolenie możemy dostosować (zmodyfikować zakres szkolenia), do specyfiki wykonywanej pracy oraz profilu działalności firmy.

Czas trwania od 3 do 8h w zależności od wybranego i rodzaju szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia wystawimy certyfikaty lub dyplomy.