2017.09.02 - Czyszczenie j.Grzymisławskiego k.Śremu